Konkurs profilaktyczny ?ŻYJĘ AKTYWNIE ZDROWO I BEZPIECZNIE? - edycja 2013

poniedziałek, 03 grudnia 2012 12:21

UWAGA! KONKURS!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

?ŻYJĘ AKTYWNIE ZDROWO I BEZPIECZNIE?

organizowanym dla uczniów gimnazjów przez UM Poznania i KM Policji.


 

Termin nadsyłania prac do dnia ? 22 marca  2013 r.

Termin rozwiązania konkursu zostanie podany do dnia ? do 15 maja 2013 r.

 

Celem konkursu jest twórcze przedstawienie przez uczniów swoich przemyśleń na temat problematyki zapobiegania przemocy, uzależnieniom oraz zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

Główne założenia organizacyjne:

 Jeden twórca (lub grupa twórców ? do 3 osób tylko w przypadku zgłoszenia filmu profilaktycznego) może nadesłać na konkurs więcej niż jedną pracę.

 Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, a w przypadku gdy twórcami jest grupa uczniów powinny być wpisane imiona i nazwiska wszystkich uczniów tworzących grupę, dodatkowo należy też podać wiek uczestników, klasę, nr i adres szkoły.

 Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nieprzedstawianymi nas innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie.

 Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:

a) powinny dotyczyć:

 I kategoria - problematyki zapobiegania przemocy, w tym przemocy w rodzinie, uzależnieniom, cyberprzemocy, przestępczości nieletnich;

 II kategoria - problematyki prewencji kryminalnej w zakresie zapobiegania rozbojom, bójkom, oraz kradzieżom kieszonkowym, samochodowym, mieszkaniowym oraz zjawiskom patologii społecznych tj. żebractwo, sekty, subkultury itp.

 III kategoria - promowania zdrowego i aktywnego trybu życia;

b) prace powinny być wykonane w następujących technikach:

  • Film profilaktyczny (3 kategorie tematyczne) ? maksymalnie 10 minut (nośnik DVD);dozwolone formaty plików : avi, mov, lub mpeg. Praca powinna być przygotowana do odtworzenia w standardowych odtwarzaczach zainstalowanych w systemie Windows XP
  • Komiks Profilaktyczny ? maksymalnie 15 stron A-4, dostarczony  w wersji papierowej oraz na nośniku CD
  • Fotografia (rozmiar maksymalny 70x50cm, minimalny 30x20cm, dostarczona w wersji papierowej oraz na nośniku CD (dowolna ilość)

Kategoria fotografia i komiks powinny dotyczyć jednej z 3 kategorii tematycznych.

 Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 tytuł pracy

 imię i nazwisko autora

 wiek

 nr szkoły i klasy do której uczeń uczęszcza

 zgodę rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133, poz.833)

 Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw, w ramach publikacji(też elektronicznych), udostępniane osobom trzecim itp. Nadsyłając pracę na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora.

 Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.

 Kryteriami oceny będą:

 zgodności doboru tematu pracy z problematyką zapobiegania przemocy, uzależnieniom, promowaniem zasad prewencji kryminalnej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia

 walory profilaktyczne

 oryginalność

 Nagradzani będą autorzy najlepszych prac. Laureatami konkursu będą osoby (lub grupy osób) w ramach każdej kategorii. W kategorii film nagradzane będą oddzielnie poszczególne 3 kategorie.

 Nagrody główne zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 Komiks /1,2,3/ miejsce

 Fotografia /1,2,3/ miejsce

 Film:

- kategoria 1 - /1,2,3/ miejsce

- kategoria 2 - /1,2,3/ miejsce

- kategoria 3 - /1,2,3/ miejsce

 

Wszyscy zainteresowani powyższym konkursem proszeni są o poinformowanie o tym pedagoga szkolnego. Prace konkursowe składamy najdalej do 18 marca 2013 roku u pedagoga szkolnego.

 

Dziennik Internetowy


  Wyróżnienie!


  Losowe zdjęcie

  Do wakacji pozostało:

  countdown expired

  © 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

  | os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

  | NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

  | e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl |   

   

  Designed by Business wordpress themes and freepoker.