piątek, 16 grudnia 2011 15:08


 

 

                                    Klasa o profilu naukowym  

 

Gimnazjum nr 24 w Poznaniu od 2010 roku realizuje projekt naukowy, którym obejmuje jedną klasę na każdym poziomie. W ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy szkoła zorganizowała nabór do takiej  klasy ? okazało się, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców. Klasy naukowe realizują autorski program w zakresie poszerzonym z matematyki,  fizyki,  astronomii i informatyki, który uzupełniany jest zajęciami z programowania i wykorzystania nowoczesnych programów do nauki matematyki. Zwiększona liczba godzin matematyki pozwala na wykształcenie umiejętności budowania modeli fizycznych i matematycznych w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych oraz stosowanie metod matematycznych w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów naukowych. Program klas naukowych przygotowuje uczniów kontynuacji nauczania w klasach o profilach politechnicznych i uniwersyteckich w szkołach średnich. Poszerzamy wiedzę organizując zajęcia koła programowania i koła matematycznego. Zapoznajemy ze sposobami wykorzystania nowoczesnej techniki komputerowej do generowania obrazów oraz wizualizacji rzeczywistości.

Klasa naukowa  przeznaczona jest dla osób, które interesują się naukami ścisłymi. Realizowany program stwarza wiele okazji, by sprawdzić swoje umiejętności na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, co ułatwia później wybór szkoły średniej i znalezienie się wśród uczniów, którzy się w niej wyróżniają. Bierzemy udział w różnych konkursach m. in. w Ogólnopolskich Konkursach Matematycznych OLIMPUS i ALBUS, ?Złota Żaba?,  Wojewódzkim Konkursie Matematycznym oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematyków i mamy już pierwszych finalistów i laureatów.

W roku szkolnym 2010/2011 klasa Id zrealizowała projekt edukacyjny ?Moja klasa w procentach?. Badania obejmowały pięć zagadnień :

1.  Jak spędzam czas wolny?

2. Zdrowe odżywianie.

3. Sport w moim życiu.

4.Stres i jego wpływ na zdrowie.

5. W jaki sposób wypoczywamy?

Uczniowie samodzielnie przygotowali ankiety na dany temat, przeprowadzali je wśród koleżanek i kolegów z  klasy i opracowali w sposób graficzny zebrane informacje. Prezentowane wyniki badań ankietowych miały różną formę i wykonanie. Wszyscy projekt wykonali z należytą starannością i dbałością o detale.

 

Z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza, 2010r. podczas wycieczki do Trójmiasta w czerwcu 2010r.  klasa Id uczestniczyła w zajęciach w Centrum Naukowym Hewelianum w Gdańsku. Zajęcia odbywały się w pracowniach: Energii, Nieba i Słońca, w którym  uczniowie mogli, m.in. zapoznać się z interaktywnym układem słonecznym, pojeździć łazikiem na Księżycu czy zaobserwować zaćmienie Słońca. Mogli również sprawdzić skutki tsunami czy hałasu. Poza tym klasa uczestniczyła  w zajęciach w Młodzieżowym Centrum Nauki EDU PARK w Gdańsku, w którym uczniowie  mogli poznać zasady dźwigni, rozpoznawać głosy ptaków, rysować odbicia lustrzane, doznać złudzeń optycznych czy sprawdzić swój refleks.

W roku szkolnym 2011/2012 klasy Id i IId biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie ?Matematyka Innego Wymiaru?. Projekt oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi zakłada również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów. Program opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych, metod efektywnej nauki, gier strategicznych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Uczniowie, biorący udział w projekcie poszerzają wiedzę i umiejętności wykraczające poza ?okrojony? przez ostatnie lata program nauczania matematyki. Poznają ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki, wzbogacają  umiejętności o mało znane i stosowane techniki, jak np. sztuka szybkiego liczenia. Program zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych i odkrywania efektywnych narzędzi ich rozwiązywania dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu oraz rozwija wyobraźnię i uczy się logicznego myślenia.

 

 

Pomysłodawczyni i opiekun

Magdalena Brzycka


 

 

 

 

© 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

| os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

| NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

| e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl | 

 

Designed by Business wordpress themes and freepoker.