Regulaminy

Można tutaj się zapoznać z regulaminami obowiązującymi w bibliotece szkolnej.

REGULAMIN BIBLIOTEKI


1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
2. Z gromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
- wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny).
3. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki (w tym jedna lektura) na okres jednego miesiąca. Przeczytane książki powinno się natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
4. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością.
5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę wypożyczoną z biblioteki, musi odkupić taką samą, bądź inną zaproponowaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
7. W bibliotece należy zachowywać się kulturalnie.
8. W bibliotece nie wolno spożywać posiłków, korzystać z telefonów komórkowych.


REGULAMIN CZYTELNI


1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, posiadający aktualny identyfikator lub inny ważny dokument tożsamości.
2. W czytelni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile jest miejsc siedzących.
3. Korzystający z czytelni zobowiązani są pokazać dyżurnemu bibliotekarzowi aktualny identyfikator lub ważny dokument tożsamości. 
4. Wierzchnie okrycie, teczkę, plecak, większą torbę należy pozostawić w szatni lub we wskazanym miejscu. 
5. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
6. Księgozbiór, czasopisma oraz zbiory multimedialne udostępnia w czytelni bibliotekarz.
7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych czytelnik korzysta na miejscu. 
8. Po wykorzystaniu zbiorów czytelnik zwraca je bibliotekarzowi. 
9. Wnoszone przez czytelnika książki, czasopisma zgłasza się bibliotekarzowi. 
10. Czytelnik może prosić bibliotekarza o pomoc w doborze lektury na interesujący go temat.
11. Czytelnika obowiązuje poszanowanie zbiorów, a w przypadku zauważonego uszkodzenia zgłoszenie niniejszego faktu bibliotekarzowi.
12. Za uszkodzenie zbiorów czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz.
13. Korzystający z czytelni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być ukarany obniżeniem oceny z zachowania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Do korzystania z czytelni uprawnieni są wyłącznie uczniowie i pracownicy Gimnazjum nr 24.
2. Wszyscy korzystający zobowiązani są do wpisania na listę użytkowników.
3. Internet może być wykorzystywany jedynie do celów edukacyjnych (np. pisania zadań domowych i referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad).
4. Komputerów zainstalowanych w bibliotece nie można wykorzystywać do:
- prowadzenia prywatnej korespondencji e-mail i sms
- korzystania z programów typu czat i innych komunikatorów (GaduGadu, Tlen itp.)
5. Czytelnikom korzystającym z komputerów zabrania się:
- instalowania programów
- pobierania programów z Internetu
- dokonywania zmian w zainstalowanych programach
- wprowadzania zmian w ustawieniach (tło, wygaszasz ekranu itd.)
- manipulowania przy sprzęcie tzn. rozkręcania, rozłączania, przestawiania go
6.Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo czytelnik (lub odpowiedzialność ponoszą jego rodzice).
7. W czytelni należy zachować ciszę i skupienie sprzyjające wykonywanej pracy.
8. Czytelnik, który zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego, z którego korzysta, zobowiązany jest zgłosić to dyżurującemu nauczycielowi.
9. Po zakończeniu pracy należy wylogować komputer.
10. Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z czytelni na okres wskazany przez opiekuna pracowni.


 

© 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

| os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

| NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

| e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl | 

 

Designed by Business wordpress themes and freepoker.